Афіцыйны сайт

Сельская гаспадаркаСЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА

         Iнфармацыя аб рэалiзацыi нормаý Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 2 кастрычнiка 2018г. №399 «Аб фінансавым аздараýленні сельскагаспадарчых арганізацый».
У адпаведнасці з рашэннем Гродзенская абласнога выканаýчага камiтэта ад 05.04.2019г. №207 «Аб зацвярджэннi пералiка» дзяржаýнае прадпрыемства «Міхалішкі» і раённае ýнітарнае прадпрыемства «Астравецкі саýгас «Падольскі» ýключаны ý пералік сельгасарганізацый, якiя падлягаюць фінансаваму аздараýленню ý адпаведнасцi з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 2 кастрычнiка 2018г. №399 «Аб фінансавым аздараýленні сельскагаспадарчых арганізацый».

Структура
ýпраýлення сельскай гаспадаркі іхарчавання Астравецкага раённага выканаýчага камітэта

(231201 г.Астравец Гродзенская вобл., вул. Кастрычніцкая, 5
ostrov@agro-grodno.by)


Пасада

Прозвішча,
Iмя,
Iмя па бацьку

Кантактны тэлефон

Першы намеснік старшыні райвыканкама  -  начальнік
ýпраýлення сельскай гаспадаркі і харчавання

Карніла
Iван Мар’янавіч

2-12-46;
факс 2-14-46

Першынамеснік начальніка ýпраýлення сельскай гаспадаркі і харчавання - начальнік аддзела арганізацыівытворчасці

Умрыхіна
Вольга Віктараýна

2-13-46

Намеснік начальніка ýпраýлення сельскай гаспадаркі і харчавання - начальнік аддзела прагназавання, фінансавання і справаздачы ý АПК

АдулаВольга Віктараýна

2-17-73

Загадчык сектара раслінаводства

2-15-46

Намеснік начальніка аддзела арганізацыівытворчасці - загадчык сектара жывёлагадоýлі

Ждановiч
Галіна
Леанідаýна

2-17-16

СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА
Астравецкага раёна

         Аграрны сектар раёна прадстаýлены пяццю сельскагападарчымі арганізацыямі, ý тым ліку камунальнымi сельскагаспадарчымi унітарнымi прадпрыемствамi «Гудагай», «Варняны», «Гервяты», «Міхалішкі», раённым унітарным прадпрыемствам «Астравецкі саýгас «Падольскі». На тэрыторыі раёна функцыянуе 5 фермерскіх гаспадарак: «Світанак-Л»,  «Астравецкае», «Адраджэнне», «Ставы», «Руская мара». Плошча сельскагаспадарчых угоддзяý складае 51,7 тыс. га, з іх раллі – 34,2 тыс.га. Бал урадлівасці сельгасугоддзяý складае 28,6, раллі – 30,3. Сельская гаспадарка раёна спецыялізуецца:

  • у раслінаводстве на вытворчасці зерня, рапсу, цукровых буракоý, бульбы, яблык;
  • у жывёлагадоýлі на вытворчасці малака, мяса буйной рагатай жывёлы і мяса свінняý.

         Вытворчасцю прадукцыі жывёлагадоýлі займаюцца 56 жывёлагадоýчых фермаý, з якіх 30 малочна-таварных, а таксама комплексы па вытворчасці ялавічыны (КСУП «Гервяты») і свініны («КСУП «Варняны») якія вырабляюць больш 40 працэнтаý усяго аб’ёму мяса. На фермах утрымліваецца каля 33,3 тыс. галоý буйной рагатай жывёлы, з іх 10,1 тыс. галоý кароý, свiней 10,8 тыс. галоý.
За студзень-чэрвень 2019 года сельскагаспадарчымі прадпрыемствамі раёна атрымана 29602 тон малака, сярэдні ýдой на карову склаý 2903 кг. Рэалізавана малака ý заліковай вазе 27253 тоны, у тым ліку вышэйшым гатункам і гатункам «Экстра» – 75,9%, тлустасць малака– 3,74 %. Сярэдняя цана продажу 1 тоны малака ý заліковай вазе – 592 рублi. Получана прыбытку ад продажу малака 4162 тыс. рублёý, узровень рэнтабельнасці малака – 34,7 %. Выдаткі працы на 1 цэнтнер малака знізіліся  і склалі 1,8 чал.-час.
За студзень-чэрвень 2019 года прадукцыя вырошчвання жывёлы склала 3265 тонн, у тым ліку буйной рагатай жывёлы – 2655 тон, свіней – 610 тон. Сярэднесутачнае прыбаýленне буйной рагатай жывёлы склала 616 грамаý, свіней – 385 грам. Пагалоýе буйной рагатай жывёлы (без уліку кароý) склала 23139 галоý, свіней – 10830 галоý.
Выручка ад рэалізацыі прадукцыі, работ і паслуг за першае паýгодзе 2019 года склала 29,7 тыс. рублеý. Прыбытак ад рэалізацыі – 1,7 тыс. рублёý (за аналагічны перыяд 2018 года – 1,5 тыс. рублёý), рэнтабельнасць продажаý – 5,8 % (2018 год – 5,1 %).Стратных гаспадарак па прыбытку  ад рэалізацыі, а таксама па чыстаму прыбытку ý раёне няма.
Сярэднемесячная заработная плата работнікаý сельгаспрадпрыемстваý за першае паýгодзе 2019 года склала 638,3 рублёý, выручка ад рэалізацыі прадукцыі, работ і паслуг на аднаго сяреднеспісавага работніка – 16,7 тыс.рублёý, каэфіцыент суадносін темпаý росту выручкі на аднаго работніка і темпаý росту сярэднемесячнай заработнай платы – 0,91, удзельная вага фонду заработнай платы (з адлічэннямі ý ФСАН) ý выручцы – 31,5 %.

Кароткая характарыстыка камунальнага сельскагаспадарчага
ýнітарнага прадпрыемства «Гудагай»

         Камунальнае сельскагаспадарчае ýнітарнае прадпрыемства «Гудагай» (далей – дзяржаýнае прадпрыемства «Гудагай») знаходзіцца ý непасрэднай блізасці ад раённага цэнтра Астравец, цэнтральная сядзіба – аграгарадок Малі. Агульная зямельная плошча дзяржаýнага прадпрыемства «Гудагай» складае 11183 га.  З іх сельскагаспадарчых угоддзяý 10345 га, у тым ліку 6460 га раллі, 3885 га лугавых угоддзяý. Бал урадлівасці сельгасугоддзяý складае 28,5; раллі – 30,0.
За студзень-чэрвень 2019 года гаспадаркай выраблена 10350 тон малака, надой на карову склаý 4220 кг. Рэалізавана малака ý заліковай вазе 9858 тон, у тым ліку вышэйшым гатункам і гатункам «Экстра» – 88,6%, тлустасць малака – 3,76 %. Сярэдняя цана рэалізацыі 1 тоны малака ý заліковай вазе – 624 рублі. Атрымана прыбытку ад рэалізацыі малака 1829 тыс. рублёý, узровень рэнтабельнасці малака – 42,3 %. Выдаткі працы на 1 цэнтнер малака знізіліся і склалі 1,6 чал.-час.
За студзень-чэрвень 2019 года прадукцыя вырошчвання буйной рагатай жывёлы склала 816 тоны. Сярэднесутачнае прыбаýленне буйной рагатай жывёлы склала 729 грамаý. Пагалоýе буйной рагатай жывёлы (без заліку кароý) на 01.07.2019 г. склала 6333 галоý (+318 галоý да 2018 года).
Выручка ад реалізацыі прадукцыі, работ і паслуг за першае паýгодзе 2019 года склала 9745 тыс.рублёý. Прыбытак ад рэалізацыі – 899 тыс. рублёý (за аналагічны перыяд 2018 года – 781 тыс. рублёý), рэнтабельнасць продажаý  – 9,2 % (2018 год – 8,2 %).
Сярэднеспісавая колькасць работнікаý на 01.07.2019г. склала 445 чалавек, сярэднемесячная заработная плата склала 801,6 рублёý, выручка ад рэалізацыі прадукцыі, работ і паслуг на аднаго сярэднеспісавага работніка – 21,9 тыс.рублёý, каэфіцыент суадносін темпаý росту выручкі на аднаго работніка і тэмпаý росту сярэднемесячнай заработнай платы – 0,95, удзельная вага фонду заработнай платы (з адлічэннямі ý ФСАН) ý выручцы – 29,8 %.

Кароткая характарыстыка камунальнага сельскагаспадарчага
ýнітарнага прадпрыемства «Варняны»

         Камунальнае сельскагаспадарчае ýнітарнае прадпрыемства «Варняны» (далей – дзяржаýнае прадпрыемства «Варняны») займае цэнтральную частку Астравецкага раёна. Цэнтральная сядзіба – аграгарадок Варняны. Агульная зямельная плошча дзяржаýнага прадпрыемства «Варняны» складае 13496 га.  З іх сельскагаспадарчых угоддзяý 12355 га, у тым ліку 8890 га раллі, 3365 га лугавых угоддзяý. Бал урадлівасці сельгасугоддзяý складае 30,7, раллі – 31,7.
За студзень-чэрвень 2019 года гаспадаркай выраблена 4770 тон малака. Рэалізавана малака ý заліковай вазе 4070 тон. Сярэдняя цана рэалізацыі 1 тоны малака ý заліковай вазе – 524 рублі. Атрымана прыбытку ад рэалізацыі малака 188 тыс. рублёý, узровень рэнтабельнасці малака – 9,7 %. Выдаткі працы на 1 цэнтнер малака знізіліся і склалі 2,4 чал.-час.
За студзень-чэрвень 2019 года прадукцыя вырошчвання жывёлы склала 934 тоны, у тым ліку буйной рагатай жывёлы – 324 тоны, свіней – 610 тон. Сярэднесутачнае прыбаýленне буйной рагатай жывёлы склала 410грам, свіней – 385 грам. Пагалоýе буйной рагатай жывёлы (без заліку кароý) склала 3917 галоý, свіней – 10830 галоý.
Выручка ад рэалізацыі прадукцыі, работ і паслуг за першае паýгодзе 2019 года склала 5847 тыс.рублёý.
Сярэднеспісавая колькасць работнікаý за студзень-чэрвень 2019 года склала 450 чалавек, сярэднемесячная заработная плата – 555,4рублёý, выручка ад рэалізацыі прадукцыі, работ і паслуг на аднаго сярэднеспісавага работніка – 13,0 тыс.рублёý, каэфіцыент суадносін темпаý росту выручкі на аднаго работніка і темпаý росту сярэднемесячнай заработнай платы – 0,83, удзельная вага фонду заработнай платы (з адлічэннямі  ý ФСАН) ý выручцы – 34,1%.

 

 

Кароткая характарыстыка камунальнага сельскагаспадарчага
ýнітарнага прадпрыемства «Гервяты»

         Камунальнае сельскагаспадарчае ýнітарнае прадпрыемства «Гервяты» (далей – дзяржаýнае прадпрыемства «Гервяты») займае паýднёвую частку Астравецкага раёна. Цэнтральная сядзіба – аграгарадок Гервяты. Агульная зямельная плошча дзяржаýнага прадпрыемства «Гервяты» складае 13144 га.  З іх сельскагаспадарчых угоддзяý 12047 га, у тым ліку 7837 га раллі, 4210 га лугавых угоддзяý. Бал урадлівасці сельгасугоддзяý складае 30,1 раллі – 32,0.
За студзень-чэрвень 2019 года гаспадаркай выраблена 7414 тон малака, надой на карову склаý 3329 кг. Рэализавана малака ý заліковай вазе 6791 тона, у тым ліку вышэйшым гатункам і гатункам «Экстра» – 96,5 %, тлустасць малака– 3,71 %. Сярэдняя цана рэалізацыі 1 тоны малака ý заліковай вазе – 614 рублёý. Атрымана прыбытку ад рэалізацыі малака 1338 тыс.рублеý, узровень рэнтабельнасці малака – 47,3 %. Выдаткі працы на 1 цэнтнер малака знізіліся і склалі 1,0 чал.-час.
За студзень-чэрвень 2019 года прадукцыя вырошчвання буйной рагатай жывёлы склалала 1016 тон. Сярэднесутачнае прыбаýленне буйной рагатай жывёлы склала 746 грам. Пагалоýе буйной рагатай жывёлы (без заліку кароý) на 01.07.2019 г. склала 7372 галоý (+554 галавы да 2018 года).
Выручка ад рэалізацыі прадукцыі, работ і паслуг за першае паýгодзе 2019 года склала 8252 тыс. рублёý. Прыбытак ад рэалізацыі – 806 тыс. рублёý (за аналагічны перыяд 2018 года – 674 тыс. рублёý), рэнтабельнасць продажаý –9,8 % (2018 год – 8,1 %).
Сярэднеспісавая колькасць работнікаý за студзень-чэрвень 2019 года склала 395 чалавек, сярэднемесячная заработная плата – 704,6рублёý, выручка ад рэалізацыі прадукцыі, работ і паслуг на аднаго сяреднеспісавага работніка – 20,9 тыс.рублёý, каэфіцыент суадносін темпаý росту выручкі на адна гоработніка i темпаý росту сярэднемесячнай заработнай платы – 0,88, удзельная вага фонду заработнай платы (з адлічэннямі ý ФСАН) ý выручцы – 27,9 %.

Кароткая характарыстыка камунальнага сельскагаспадарчага
ýнітарнага прадпрыемства «Міхалішкі»

         Камунальнае сельскагаспадарчае ýнітарнае прадпрыемства «Міхалішкі» (далей – дзяржаýнае прадпрыемства «Міхалішкі») знаходзіцца ý паýночна-заходняй частцы Астравецкага раёна. Цэнтральная сядзіба аграгарадок Міхалішкі - ý 30 кіламетрах ад раённага цэнтра і ý 40 км ад чыгуначнай станцыі.
Агульная зямельная плошча дзяржаýнага прадпрыемства «Міхалішкі» складае 11698 га.  З іх сельскагаспадарчых угоддзяý 9033 га, у тым ліку 5319 гараллі, 3714 га лугавых угоддзяý. Бал урадлівасці сельгасугоддзяý складае 25,3, раллі – 27,7.
У адпаведнасці з рашэннем Гродзенская абласнога выканаýчага камiтэта ад 05.04.2019г. №207 «Аб зацвярджэннi пералiка» дзяржаýнае прадпрыемства «Міхалішкі» ýключаны ý пералік сельгасарганізацый, што падлягаюць фінансаваму аздараýленню ý адпаведнасцi з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 2 кастрычнiка 2018г. №399 «Аб фінансавым аздараýленні сельскагаспадарчых арганізацый».
Платаздольнасць прадпрыемства характарызуецца наступнымі паказчыкамі:
каэфіцыент бягучай ліквіднасці, што характарызуе агульную забяспечанасць суб’екта гаспадарання кароткатэрміновымі актывамі для пагашэння кароткатэрміновых абавязанняý на 30.06.2019 г. – 1,49 (пры нарматыве не меньш – 1,5);
каэфіцыент забяспечаннасці ýласнымі сродкамі, што характарызуе наяýнасць у суб’екта гаспадарання ýласных звароткавых сродкаý, патрэбных для яго фінансавай устойлівасці на 30.06.2019 г. – 0,33 (пры нарматыве не меньш 0,2);
каэфіцыент забяспечанасці абавязанняý актывамі, што характарызуе здольнасць суб’екта гаспадарання разлічвацца па сваіх абавязках, на 30.06.2019 г. – 0,65 (пры нарматыве не больш 0,85).
За студзень-чэрвень 2019 года гаспадаркай выраблена 2789 тоны малака, надой на карову склаý 1784 кг. Рэалізавана малака ý заліковай вазе 2527 тоны. Сярэдняя цана рэалізацыі 1 тоны малака ý заліковай вазе – 536 рублёý. Атрымана прыбытку ад рэалізацыі малака 320 тыс. рублёý, узровень рэнтабельнасці малака – 30,9 %. Выдаткі працы на 1 цэнтнер малака склалі 3,3 чал.-час.
За студзень-чэрвень 2019 года прадукцыя вырошчвання буйной рагатай жывёлы склала 245 тон. Сярэднесутачнае прыбаýленне буйной рагатай жывёлы склала 489 грам. Пагалоýе буйной рагатай жывёлы (без заліку кароý)  на 01.07.2019 г. склала 2642 галавы.
Выручка ад рэалізацыі прадукцыі, работ і паслуг за першае  паýгодзе 2019 года склала 2364 тыс. рублёý. Прыбытак ад рэалізацыі – 2 тыс. рублёý, рэнтабельнасць продажаý – 0,1 %.
Сярэднеспісавая колькасць работнікаý за студзень-чэрвень 2019 года склала 234 чалавекі, сярэднемесячная заработная плата – 503,6 рублі, выручка ад рэалізацыі прадукцыі, работ і паслуг на аднаго сяреднеспісавага работніка – 10,1 тыс. рублёý, каэфіцыент суадносін темпаý росту выручкі на аднаго работніка і темпаý росту сярэднемесячнай заработнай платы – 0,81, удзельная вага фонду заработнай платы (з адлічэннямі ý ФСАН) ý выручцы – 41,9 %.

Кароткая характарыстыка раённага
ýнітарнага прадпрыемства «Астравецкі саýгас «Падольскі»

Раённае ýнітарнае прадпрыемства «Астравецкі саýгас «Падольскі» (далей – РУП «Астравецкі саýгас «Падольскі») знаходзіцца ý паýднёва-усходняй частцы Астравецкага раёна. Цэнтральная сядзіба знаходзіцца ý аграгарадку Рытань у 35 кіламетрах ад раённага цэнтра і ý 40 км ад чыгуначнай станцыі.
Агульная зямельная плошча РУП «Астравецкі саýгас «Падольскі» складае 9074 га.  З іх сельскагаспадарчых угоддзяý 7950 га, у тым ліку 5662 га раллі, 2288 га лугавых угоддзяý. Бал урадлівасці сельгасугоддзяý складае 27,2, раллі – 28,7.
У адпаведнасці з рашэннем Гродзенская абласнога выканаýчага камiтэта ад 05.04.2019г. №207 «Аб зацвярджэннi пералiка» раённае ýнітарнае прадпрыемства «Астравецкі саýгас «Падольскі» ýключаны ý пералік сельгасарганізацый, што падлягаюць фінансаваму аздараýленню ý адпаведнасцi з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 2 кастрычнiка 2018г. №399 «Аб фінансавым аздараýленні сельскагаспадарчых арганізацый».
Платаздольнасць прадпрыемства характарызуецца наступнымі паказчыкамі:
каэфіцыент бягучай ліквіднасці, што характарызуе агульную забяспечанасць суб’екта гаспадарання кароткатэрміновымі актывамі для пагашэння кароткатэрміновых абавязанняý на 30.06.2019 г. – 1,62 (пры нарматыве не меньш 1,5);
каэфіцыент забяспечаннасці ýласнымі сродкамі, што характарызуе наяýнасць у суб’екта гаспадарання ýласных звароткавых сродкаý, патрэбных для яго фінансавай устойлівасці на 30.06.2019 г. – 0,38 (пры нарматыве не меньш 0,2);
каэфіцыент забяспечанасці абавязанняý актывамі, што характарызуе здольнасць суб’екта гаспадарання разлічвацца па сваіх абавязках на 30.06.2019 г. – 0,53 (пры нарматыве не больш 0,85).
За студзень-чэрвень 2019 года гаспадаркай выраблена 4280 тон малака, надой на карову склаý 2761 кг. Рэалізавана малака ý заліковай вазе 4007 тон, у тым ліку вышэйшым гатункам і гатункам «Экстра» – 97,8%, тлустасць малака – 3,82%. Сярэдняя цана рэалізацыі 1 тоны малака ý заліковай вазе – 584 рублі. Атрымана прыбытку ад рэалізацыі малака 487 тыс. рублёý, узровень рэнтабельнасці малака – 26,3 %. Выдаткі працы  на 1 цэнтнер малака знізіліся і склалі 1,9 чал.-час.
За студзень-чэрвень 2019 года прадукцыя вырошчвання буйной рагатай жывёлы склала 255 тонн. Сярэднесутачнае прыбаýленне буйной рагатай жывёлы склала 452 грама. Пагалоýе буйной рагатай жывёлы (без заліку кароý) на 01.07.2019 г. склала 2905 галоý.
Выручка ад рэалізацыі прадукцыі, работ і паслуг за першае паýгодзе 2019 года склала 3539 тыс. рублёý. Прыбытак ад рэалізацыі – 22 тыс.рублёý, рэнтабельнасць продажаý – 0,6 %.
Сярэднеспісавая колькасць работнікаý за студзень-чэрвень 2019 года склала 254 чалавекі, сярэднемесячная заработная плата – 520,0 рублёý, выручка ад рэалізацыі прадукцыі, работ і паслуг на аднаго сяреднеспісавага работніка – 13,9 тыс. рублёý, каэфіцыент суадносін темпаý росту выручкі на аднаго работніка і темпаý росту сярэднемесячнай заработнай платы – 1,12, удзельная вага фонду заработнай платы (з адлічэннямі ý ФСАН) ý выручцы – 33,5 %.

Назва гаспадаркі

Адрас

Прозвішча,
Iмя,
Iмя па бацьку кіраýніка гаспадаркі

нумары тэлефонаý

кіраýнік

дыспетчар

факс

Дзяржаýнае прадпрыемства «Гудагай»

231235
аг. Малі

Садоýскі Эдуард Iванaвiч

33-9-01

35-3-86

33-9-00

Дзяржаýнае прадпрыемства«Варняны»

231220
аг.Варняны

Сачко
Руслан
Мiкалаевiч

72-5-27

71-7-34

71-5-66

Дзяржаýнае прадпрыемства«Гервяты»

231213
аг. Гервяты

Жданаý
Iгар Уладзiмiравiч

72-9-82

73-6-91

73-5-98

Дзяржаýнае прадпрыемства«Мiхалiшкi»

231230
аг.
Мiхалiшкi

Паýлоýскi
Аляксей
Мiхайлавiч

75-8-45

75-8-47

75-8-40

РУП
«Астравецкi саýгас
«Падольскi»

231233
аг. Рытань

Кiрпа Дзянiс Валерיевiч

28-5-40

79-4-85

28-4-64